Vroeger en nu > Leerdoel
Sluiten

Leerdoel

Het doel van de Amerikaanse Sesame Street was om via televisie kinderen beter voor te bereiden op de lagere school. Omdat de kinderen in Nederland toen ook al minder taalachterstand hadden omdat ze allemaal op de kleuterschool zitten, komt de nadruk bij Sesamstraat minder op het alfabet en cijfers te liggen en meer op de sociaal emotionele ontwikkeling. Dat wil zeggen dat Sesamstraat de kinderen probeert te leren om te gaan met zichzelf en andere mensen. Alles wat zich in de mensenwereld afspeelt, gebeurt ook in Sesamstraat. Zoals samen verjaardag vieren, koekjes bakken, ruzie maken en het weer bijleggen, spelletjes doen, boos zijn enz.

Ook draagt het programma bij aan de ontwikkeling van taal. Door mogelijkheden van taal te laten zien, maakt Sesamstraat kinderen enthousiast om zelf te willen lezen en schrijven. Bijvoorbeeld door letters te zoeken en nieuwe woorden te gebruiken. Ook wordt het voorlezen gestimuleerd en het maken en luisteren van muziek, bewegen en knutselen.

Sesamstraat wil de kinderen dus wat leren. Maar Sesamstraat moet vooral ook leuk zijn. Want kinderen, en ook volwassenen, leren vooral als ze iets leuk vinden. Het programma houdt de aandacht vast door zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van jonge kinderen te komen. Dit zie je terug in het decor van Sesamstraat. Maar ook in de straatscènes, waar een veilige omgeving wordt gecreëerd. De poppen voelen zich daarin thuis. Ze gaan ontspannen en eerlijk met de bewoners uit de straat om. De poppen zijn ook nooit bang voor de bewoners uit de straat en durven zelfs Buurman Baasje voor de gek te houden.


vroeger en nu leerdoel